Category archives: blog

Potetens betydning i et gryende Norge

0 Comments on Potetens betydning i et gryende Norge
Potetens betydning i et gryende Norge
Dette er en noe omskrevet oppgave fra bachelorstudiet i historie ved Høgskulen i Volda høsten 2020 Innledning  “Poteten, som kom i bruk i årene etter 1814, fikk trolig mer å si for folk flest enn Grunnloven av 1814 og en konstitusjonell styreform”. Dette er Tore Prysers påstand om en rotfrukt som på 1500-tallet fant veien fra...